Nature

...Nature is full of powerful concoctions

علف بلوری (Riccia sorocarpa)


ریسیا سوروکارپا (Riccia sorocarpa)


- نام رایج: علف بلوری (Crystal wort)

- از جگرواژهای تالی

- از رایجترین گونه های Riccia است و بصورت رزت های نامنظم، که تا 2cm قطر رشد میکند.

- انشعابات تال ممکن است بیش از 2mm وسیع باشند (پهن تر از طول).

- در نوک، خاکستری-سبز است و وقتی قدیمی می شود (در مرکز) قهوه ای می گردد و یک شکافِ میانیِ v-شکلِ مشخص و واضح دارند.- کناره های تال، تقریباً بصورت قائم هستند و با یک زاویه ی تند به رأس میرسند.

- زوائد شکمیِ بی رنگِ کوچک در حاشیه ها، با یک ذره بین معمولی قابل رؤیت است.

- کپسولها در بخش های قدیمی ترِ در حال پوسیدن دیده میشوند.

- در محیط، همراه با گونه های دیگری مثل R.glauca می روید که R.glauca از نظر اندازه کوچکتر، و رنگ آن سبز-زرد بوده، و انشعابات کوتاهتر است و آن حالتِ v-شکل را ندارد. و زوائد شکمی همیشگی نیست و در حاشیه ها هم قرار ندارد.

تنها گونه ای که این شکاف واضح را دارد، R.nigerella است که رنگ آن سبز تیره است و زوائد شکمیِ واضحِ تیره (بنفش یا تقریباً مشکی) در طول حاشیه ها دارد.

- یک گونه ی رایج در مزارع کشاورزی، باغها، روی خاک عریان در زمین خیس، مسیرهای سنگفرش، مسیرهای پیاده روی، روی تخته سنگها، و گاهی وقتها بر خاکِ اندکِ روی لبه ی صخره ها و روی لجن دریاچه ها و آب انبارها می باشد. روی بسترهای اسیدی و بازی، هر دو میروید.

(- اصولاً بسیاری از افراد این راسته، نیمه طوقه ای، با شیار در سطح شکمی، سطحِ پشتیِ اغلب کاهش یافته و یا هیالین (شفاف) هستند.)
+ برای دیدن تصاویر بیشتر از Riccia sorocarpa کلیک کنید.


نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
Designed By Erfan | Edited By Naghl | Re-Edited By Me | Powered By Bayan