Nature

...Nature is full of powerful concoctions

ریسیا کاورنوزا (Riccia cavernosa)


ریسیا کاورنوزا (Riccia cavernosa)


- از جگرواژهای تالی

- معمولاً به شکل یک رزت دایره ای شکل به قطر حداکثر 3 سانتی متر است.

- در قسمتهای مرکزی به شکل اسفنجی و سوراخ سوراخ است، که بخشهای قدیمی ترِ تال هستند؛ و در قسمتهای لبه،، دارای اشعابات کوتاه فقط در نوک می باشد که تال را به بخشهای کوچکتر تخم مرغی یا لبه گرد تقسیم می کند که در وسط تا 2.5 mm عریض هستند.

- رنگ تال، معمولاً سبز-زرد، و فاقد رنگیزه ی قرمز است؛ که در حالت خشک شدن، رنگ زرد آن بر میگردد.

(برخی گونه های مشابه دیگر ممکن است شکاف بیشتر یا باریکتری داشته باشند و یا به رنگ سبز-آبی، یا بنفش-قرمز دیده شوند. با این حال، گاهی اوقات برای تشخیص بهتر، آرایش اسپوری آنها زیر میکروسکوپ مورد مطالعه قرار میگیرد.

وجه تمایز آن با فرم خشکی زیِ ریسیوکارپوس هم در این است که ریسیوکارپوس، گسترده تر بوده، و فاقد آن بخش اسفنجی شکل است.)

- اسپورهای تیره، در بخش اسفنجی قدیمیِ بافت و یا بافتِ تجزیه شده، قابل یافت است.

(بخش اسفنجیِ مرکزی، با فاصله گرفتن از نوکها، رو به مرکز در حال پیر شدن و تجزیه است.)

- در بخش های نزدیک به نوک، سوراخهای هوا دیده میشود اما حالت اسفنجی وجود ندارد.


نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
Designed By Erfan | Edited By Naghl | Re-Edited By Me | Powered By Bayan