Nature

...Nature is full of powerful concoctions


مادی ها و لیدیّه


پس از پایان، آسور، مادی ها به سهولت ارمنستان و کاپادوکیّه (شرق آسیای صغیر) را تصرّف کردند (چون از تاخت و تاز سکاها بکلی ضعیف شده بودند.)
بعد، مادی ها در حالی که پیش میرفتند، به دولت «لیدی» که در این زمان قوی شده بود، برخوردند و طولی نکشید که با آنها داخل جنگ شدند. .....هُووَخ شَتَرَ و پایانِ آسور

هُووَخ شَتَرَ ( یا کیاکْسار)

- این پادشاه از شکست پادشاه قبل، درس گرفت و فهمید که با قشونهایی که از مردم میگیرد نمیتواند روبروی لشکر ورزیده ی آسور بایستد. این بود که به ترتیب دادنَ قشونِ دائمی پرداخت و پیاده و سواره نظام مرتب کرد.


(تصویر تزئینی)
مادی ها

(تصویر تزئینی)
آریان های ایرانی

خب، راجع به "عیلام" که قبل از آریانها در این منطقه زندگی میکردند، گفتیم. حالا نوبت میرسه به آریانها.


(تصویر تزئینی است.)
کمالگرایی مزمن!

یجوری نشستم هرچی فیلم که دیده و پوسترشو کنار گذاشته بودم، و هر کِیسِ گیاهی که کار کرده بودم ولی آپ نکرده بودم رو خرد خرد و در طی چند روز پشت هم آپ کردم که دهنم واقعا سرویس شد! :))

ولی خب حس خوبی دارم. حس میکنم وبلاگم عقب افتاده بود از روال کار و این یذره سستی ایجاد میکرد تو حتی روال مطالعه یا فیلم دیدنم.. و الآن درست شد.

با این حال، کلی گیاهِ دارویی هم کار کردم تو این مدت، و یه چپتر کوچیک هم از تاریخ. که اونارم باس آپ کنم. اون دیگه یذره بیشتر طول بکشه احتمالا. تا همینجا فعلا راضی ام از خودم. توکل به خدا.


۱ ۲ ۳ . . . ۸ ۹ ۱۰
Edited By Me - Based On Erfan - Retrieved from Zehne Ziba
Powered by Bayan